סקר עצים

סקר עצים הינו, סקר עצים הוא בעצם חוות דעתו של אדריכל נוף/אגרונום/הנדסאי אדריכלות נוף, בהקשר לעץ שיושב ונימצא בתחום השטח לבניה/תב"ע /התר בניה/חוות דעת בריאות העצים. מטרתו של סקר העצים נובעת לפי סעיף 101 לחוק התכנון והבנייה, שמחייב כל אדם שרוצה להגיש תוכניות למועצה או לרשות המקומית ואף לועדות התכנון והבניה, לכן בכדי לבנות, לצורך תב"ע, לתמ"א, התר בניה, או לכל דבר בנוגע לתכנון ובנייה, יש לבצע סקר עצים לעצים שנמצאים בתחום המבוקש כגון המגרש הפרטי שלו, או לשטח ציבורי. אנו מבצעים סקרי עצים כוללני לבקשות אלה, אשר מנינו, וגם בכדי לבדוק ולהעריך את בריאות העצים ולתת הנחיות לטיפול בהם. הסקרים כוללים מיפוי מדוייק, סימון עצים לכריתה/העתקה/שימור. חוברת המלצות וערכים של עצים עם תמונות, וכן מפרטי טיפול והעתקה של עצים באם יש צורך.